Proces rejestracji w NMC – Brytyjska izba pielęgniarska

Wielka Brytania NMC

Podjęcie pracy na stanowisku pielęgniarki w Wielkiej Brytanii wymaga przystąpienia do rejestracji zawodowej, aby uzyskać brytyjskie prawo wykonywania zawodu.

rejestracja może trwać od 3 aż do 6 miesięcy, należy więc jak najszybciej rozpocząć procedury, aby nie opóźniać ewentualnego rozpoczęcia pracy na stanowisku pielęgniarskim.

Proponujemy rozpocząć przygotowania dokumentacji od zgłoszenia się do izb po zaświadczenie o przebiegu pracy pielęgniarskiej i kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki. Czas oczekiwania na zaświadczenia to nawet 30 dni. Dokument jest ważny 3 miesiące.

Ważne!
Formularz imienny nmc wypełniamy wyłącznie czarnym długopisem oraz drukowanymi literami, gdyż w przeciwnym razie może zostać odrzucony

Etap 1:

Zamówienie formularza z brytyjskiej izby pielęgniarskiej – nmc.

Formularz rejestracyjny zamawiamy on-line:

https://online.nmc-uk.org/europe/euform/euform

Wypełniamy formularz zgłoszeniowy na stronie, następnie NMC powinno odesłać formularz imienny w ciągu 2 tygodni na adres wskazany w zgłoszeniu.

W tym momencie NMC nadaje Państwu numer ewidencyjny PRN.

Etap 2:

Oczekując na formularz imienny – zbieranie i tłumaczenie dokumentów.

Dokumenty muszą być zebrane i dołączone do formularza zgodnie z instrukcją.

Lista wymaganych dokumentów do rejestracji w NMC:

  1. Akt urodzenia – formularz europejski nie wymaga tłumaczenia – oryginał!
  2. Akt małżeństwa – jeśli dotyczy – formularz europejski nie wymaga tłumaczenia – oryginał!
  3. Paszport lub dowód osobisty – wyraźne ksero dokumentu potwierdzone pieczątką notariusza za zgodność.
  4. Zaświadczenie o niekaralności – oryginał + tłumaczenie przysięgłe. Dokument jest ważny przez 3 miesiące.
  5. Ksero dyplomu/-ów: licencjata i magistra – potwierdzone notarialnie + tłumaczenie przysięgłe dyplomów, jeśli nie posiadasz dyplomu w wersji angielskiej.
  6. Prawo wykonywania zawodu – ksero potwierdzone notarialnie + tłumaczenie przysięgłe
  7. Zaświadczenia z izb pielęgniarskich:
  • Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki – z adnotacją o dyrektywie unijnej – oryginał + tłumaczenie przysięgłe.

*Jeśli ukończyłeś szkołę pielęgniarską przed 2004 r. poproś izby także o zaświadczenie o przebiegu pracy pielęgniarskiej – oryginał + tłumaczenie przysięgłe.

  1. Certyfikat IELTS – z wynikiem minimum na poziomie 7 (wynik żadnej z czterech poszczególnych części testu nie może być niższy niż 6.5)

*Jeśli nie masz jeszcze certyfikatu IELTS wyniki egzaminu razem z załącznikiem z formularza (International Registration: Language Evidence Form) możesz dosłać w późniejszym terminie – po zdanym egzaminie IELTS.

  1. 2 Zdjęcia Paszportowe – podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym numerem PRN

Ważne: Proszę nie skanować dokumentów ani ich tłumaczeń, zostaną uznane za nieoryginalne; dokumenty wymagane np. Zaświadczenia z Izb Pielęgniarskich nie mogą być ksero ani skanami; pieczątki tłumaczy i notariuszy muszą być oryginalne!

Etap 3:

Wypełnienie formularza uważając na daty i odesłanie do nmc wraz z dokumentacją i dwoma zdjęciami.

 *Twój formularz imienny ma nadany twój indywidualny numer rejestracji PRN, zapisz go i podaj nam co ułatwi wgląd w twój proces.

Etap 4:

Płatność za weryfikację dokumentów

Po wysłaniu wypełnionego formularza imiennego wraz z całym zestawem dokumentów należy wnieść opłatę za weryfikację aplikacji wysokości £110, co rozpoczyna proces rejestracji (od 6 do 12 tygodni).

Opłatę wnosimy za pomocą karty kredytowej (tłoczonej) telefonicznie podając dane karty, dane osobowe oraz numer PRN aplikacji indywidualnej (tel.: 0044 20 7333 9333).
lub
podając odpowiednie dane przez stronę NMC w specjalnym formularzu, pod adresem:
https://www.onlinepayments.nmc-uk.org/

Etap 5:

Otrzymanie informacji ze strony brytyjskich izb pielegniarskich o poprawności przesłanych dokumentów razem z prośbą o uiszczenie drugiej opłaty- tzw. Składki rocznej – £120.

 Opłatę wnosimy za pomocą karty kredytowej (tłoczonej) telefonicznie podając dane karty, dane osobowe oraz numer PRN aplikacji indywidualnej (tel.: 0044 20 7333 9333).
lub
podając odpowiednie dane przez stronę NMC w specjalnym formularzu, pod adresem:
https://www.onlinepayments.nmc-uk.org/

Etap 6:

Otrzymanie potwierdzenia uzyskania prawa wykonywania zawodu na terenie wielkiej brytanii razem z numerem PIN.

Karta PIN czyli brytyjskie prawo wykonywania zawodu jest przesyłane listownie do 14 dni po wniesieniu końcowej opłaty £120.

Ten proces może się nieco różnić, w zależności od Twojego wykształcenia, kraju pochodzenia i daty uzyskania prawa wykonywania zawodu. Jesteśmy w stanie porozmawiać z każdym kandydatem z osobna, w celu udzielenia porad i pomocy w formalnościach.

Pin It on Pinterest