Proces rejestracji w NMBI – Irlandzka izba pielęgniarska

Jak przystąpic do rejestracji w NMBI

Podjęcie pracy na stanowisku pielęgniarki w Irlandii wymaga przystąpienia do rejestracji zawodowej, aby uzyskać irlandzkie prawo wykonywania zawodu.

REJESTRACJA MOŻE TRWAĆ AŻ DO 3 MIESIĘCY, NALEŻY WIĘC JAK NAJSZYBCIEJ ROZPOCZĄĆ PROCEDURY, ABY NIE OPÓŹNIAĆ EWENTUALNEGO ROZPOCZĘCIA PRACY NA STANOWISKU PIELĘGNIARSKIM.

Proponujemy rozpocząć przygotowania dokumentacji od zgłoszenia się do izb po zaświadczenie o przebiegu pracy pielęgniarskiej i kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki. Czas oczekiwania na zaświadczenia to nawet 30 dni. Dokument jest ważny 3 miesiące.

WAŻNE!
FORMULARZ IMIENNY NMBI WYPEŁNIAMY WYŁĄCZNIE CZARNYM DŁUGOPISEM ORAZ DRUKOWANYMI LITERAMI, GDYŻ W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE ZOSTAĆ ODRZUCONY

ETAPY REJESTRACJI

Etap 1:

WYSŁANIE WSTĘPNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO WRAZ Z PŁATNOŚCIĄ €350.

NMBI ODSYŁA FORMULARZ IMIENNY Z NADANYM INDYWIDUALNYM NUMEREM REFERENCYJNYM (REF) PO OKOŁO 10 DNIACH ROBOCZYCH OD ZAKSIĘGOWANIA PŁATNOŚCI.

Opłata jest pobierana automatycznie przez izbę irlandzką NMBI z karty kredytowej, której dane podaje się w formularzu. Karta może należeć do innej osoby niż aplikant. Karta musi być tłoczona umożliwiająca transakcje zagraniczne. Izba NMBI ściąga tylko tyle ile jest potrzebne do procesu rejestracji – €350, z konta polskiego w przeliczeniu zgodnie z aktualnym kursem Euro. Dane kart są chronione.

Etap 2:

OCZEKUJĄC NA FORMULARZ IMIENNY – ZBIERANIE I TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW.

Dokumenty muszą być zebrane i dołączone do formularza zgodnie z instrukcją.

Lista wymaganych dokumentów do rejestracji w NMBI:

  1. AKT URODZENIA – formularz europejski nie wymaga tłumaczenia – oryginał!
  2. AKT MAŁŻEŃSTWA – jeśli dotyczy – formularz europejski nie wymaga tłumaczenia – oryginał!
  3. PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY– wyraźne ksero dokumentu potwierdzone pieczątką notariusza za zgodność.
  4. 2 ZDJĘCIA PASZPORTOWE – podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym numerem referencyjnym (REF).

*Osoby niemające możliwości automatycznej rejestracji lub nie ukończyły studiów pielęgniarskich muszą przygotować dodatkowe dokumenty do przedłożenia, o czym zostaną dodatkowo poinformowane.

Etap 3:

WYPEŁNIENIE FORMULARZA UWAŻAJĄC NA DATY I ODESŁANIE DO NMBI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ I DWOMA ZDJĘCIAMI.

 *Twój formularz imienny w prawym górnym rogu ma nadany twój indywidualny numer referencyjny rejestracji, zapisz go i podaj nam co ułatwi wgląd w twój proces.

Etap 4:

ODESŁANIE OSOBNO FORMULARZA CCPS FORM WRAZ Z ZAŚWIADCZENIAMI Z IZB POLSKICH ORAZ ZAGRANICZNYCH.

 CCPS form znajduje się w sekcji 2 formularza imiennego. CCPS form musi zostać przesłany bezposrednio z izb, w których jesteś zarejestrowany, do Izb irlandzkich razem z zaświadczeniami.

Do CCPS form należy dołączyć zaświadczenia z polskich/zagranicznych izb:

  1. Zaświadczenie o przebiegu pracy pielęgniarskiej + tłumaczenie przysięgłe.
  2. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki – z adnotacją o dyrektywie unijnej + tłumaczenie przysięgłe.

* Zaświadczenia z izb polskich odsyłamy do izb NMBI osobnym listem w kopercie A4 podbitej przez polskie izby, wraz z podbitym i podpisanym przez polskie izby CCPS form. Zaświadczenia wysyłamy w oryginale, polska wersja + tłumaczenie przysięgłe.

* Proszę szczególną uwagę zwrócić na zaświadczenie o kwalifikacjach. Musi się tam znaleźć adnotacja o zgodności TWOICH kwalifikacji z dyrektywą unijną. Jeśli takiej adnotacji polskie izby nie zamieszczą rejestracja w NMBI będzie poważnie utrudniona.

ETAP 5:

GDY OBIE PRZESYŁKI SPOTKAJĄ SIĘ W NMBI ROZPOCZYNA SIĘ WŁAŚCIWY PROCES NADAWANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

 Etap weryfikacji dokumentów oraz nadawania prawa wykonywania zawodu przez NMBI może trwać od 8 nawet do 14 tygodni. Zebranie wszystkich dokumentów poprawnie usprawni całość i nie spowoduje opóźnień.

ETAP 6:

OTRZYMANIE INFORMACJI ZE STRONY IRLANDZKICH IZB PIELEGNIARSKICH O POPRAWNOŚCI PRZESŁANYCH DOKUMENTÓW RAZEM Z PROŚBĄ O UISZCZENIE DRUGIEJ OPŁATY- TZW. SKŁADKI ROCZNEJ – €145.

 Opłata składki rocznej dokonywana jest tak jak w przypadku pierwszej opłaty, poprzez podanie danych karty kredytowej w formularzu otrzymanym z NMBI. Wypełniony formularz odsyła się listem. Po zaksięgowaniu płatności NMBI odsyła list z PINem.

ETAP 7

OTRZYMANIE POTWIERDZENIA UZYSKANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU NA TERENIE IRLANDII RAZEM Z NUMEREM PIN.

Ten proces może się nieco różnić, w zależności od Twojego wykształcenia, kraju pochodzenia i daty uzyskania prawa wykonywania zawodu. Jesteśmy w stanie porozmawiać z każdym kandydatem z osobna, w celu udzielenia porad i pomocy w formalnościach.

Pin It on Pinterest