Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do naszych lekcji języka angielskiego dla pielęgniarek

WEŹ UDZIAŁ W TEŚCIE I POBIERZ DARMOWE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PIELĘGNIAREK.

Zaufanie pacjenta oraz kolegów z pracy jest bardzo ważne w pracy. Znajomość technicznego języka angielskiego jest niezbędna do codziennej pracy, pomożemy Ci stać się bardziej efektywnym.

Weź udział w szybkim teście i zobacz ile już wiesz.They ....... take any medications at noon. (Select all that apply).Patient's records are .......There are seven ....... at the Maternity Unit todayThere are 3 nurses ....... duty at the moment.Mr Brown doesn't ....... an irregular pulse.A blood pressure that is too low is called a .......
To jest koniec testu. Jeśli jesteś zadowolony z odpowiedzi po prostu kliknij przycisk "Prześlij". W przeciwnym razie możesz kliknąć na "poprzedni", aby sprawdzić swoje odpowiedzi.
ZAREJESTRUJ SWOJE DANE, ABY POBRAĆ LEKCJE ANGIELSKIEGO ONLINE

W związku z ogromnym zainteresowaniem pielęgniarek/pielęgniarzy pracą w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii PCQ Recruitment przygotowało poradnik językowy, w którym można znaleźć najpotrzebniejsze słownictwo, zwroty, terminy, które są niezbędne do podjęcia pracy.

m

ELDERLY CARE

c

Lekcja 1

Demencja – najczęstszy problem osób starszych, zapoznaj się z objawami demencji.

c

Lekcja 2

Zapoznaj się ideą domu opieki pielęgniarskiej.

c

Lekcja 3

Zasady bezpieczeństwa w trakcie przemieszczania pacjentów.

c

Lekcja 4

Rozwiązania zadań

c

Lekcja 5

Nursing Homes

c

Lekcja 6

Przeczytaj informacje o roli i zakresie obowiązków opiekuna osób starszych w domu opieki.

c

Lekcja 7

Zapoznaj się z tekstem poniżej opisującym podległość zawodową pracowników domów opieki w Wielkiej Brytanii.

c

Lekcja 8

Przeczytaj tekst o podstawowych przyczynach I objawach choroby Parkinsona.

c

Lekcja 9

A geriatrician is a doctor who specializes in care for people 65 and older.

c

Lekcja 10

Zasady bezpieczeństwa w trakcie przemieszczania pacjentów.

Zarejestruj swoje dane, aby pobrać lekcję angielskiego online

ZAREJESTRUJ SIĘ POWYŻEJ
m

ANGIELSKI DLA PIELĘGNIAREK

c

Lekcja 1 - Angielski dla pielęgniarek

• Część 1 : Główne oddziały szpitalne
• Część 2 : Kompetencje pielęgniarek
• Część 3 : 5 głównych zasad administrowania leków

c

Lekcja 2 - Angielski dla pielęgniarek plus rozwiązania do testów z lekcji 1

• Część 1 : Cechy i kompetencje wymagane w pielęgniarstwie
• Część 2 : Typowe obowiązki pielęgniarki
• Część 3 : Typy ran i uszkodzeń ciała

c

Lekcja 3 - Angielski dla pielęgniarek plus rozwiązania do testów z lekcji 2

• Część 1 : Opatrywanie ran i akcesoria
• Część 2 : Odleżyny
• Część 3 : Skróty i oznaczenia stosowane przez pielęgniarki

c

Lekcja 4 - Angielski dla pielęgniarek plus rozwiązania do testów z lekcji 3

• Część 1 : Test powtórkowy – Słownictwo lekcje 1-3
• Część 2 : Pomiary parametrów życiowych
• Część 3 : Sprzęt, przyrządy i akcesoria używane przez pielęgniarki

c

Lekcja 5 - Angielski dla pielęgniarek plus rozwiązania do testów z lekcji 4

• Część 1 : Międzynarodowe miary wagi oraz ich skrótowe zapisy
• Część 2 : Karta pacjenta
• Część 3 : Karta pacjenta – Notatki pielęgniarskie

c

Lekcja 6 - Angielski dla pielęgniarek plus rozwiązania do testów z lekcji 5

• Część 1: Dialog pomiędzy pielęgniarką a pacjentem
• Część 2: Dialog pomiędzy pielęgniarką a pacjentem

c

Lekcja 7 - Angielski dla pielęgniarek test przekrojowy – sprawdzenie umiejętności!

• Test przekrojowy – sprawdzenie umiejętności

c

Lekcja 8 - Angielski dla pielęgniarek rozwiązanie testu przekrojowego z lekcji 6

Zarejestruj swoje dane, aby pobrać lekcję angielskiego online

ZAREJESTRUJ SIĘ POWYŻEJ

Pin It on Pinterest